Coaching

Wat is Coaching

Getting coached by a professional coach, is a teaching or training process in which an individual gets support while learning to achieve a specific personal or professional result or goal. The individual getting coached may be referred to as the client, the mentee or coachee. Coaching may also happen in an informal relationship between one individual who has greater experience and expertise than another and offers advice and guidance, as the other goes through a learning process.

Wat doet een coach

In het coachingstraject is de coach de leverancier en de cliënt wordt ‘gecoacht’. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen. De coach luistert naar de cliënt en spiegelt de antwoorden. Het is de bedoeling om de ander aan het denken te zetten die daardoor in beweging komt! Dus een verschuiving van denken naar doen. “Van stollen naar stromen”.

Doelformulering

Doelformulering is bedoeld om na te denken over hetgeen de gecoachte anders wil. Verheldering van doel en context door specifiek te zijn over plaats, tijdstip en mensen met wie die persoon het doel wil bereiken maakt het tastbaar / waarneembaar. Erg concreet dus. Ook het in kaart brengen van het specifieke gedrag van de gecoachte in die context, de mogelijke effecten en de koppeling aan de eigen waarden is van belang.
Het antwoord op de dan volgende vraag van ‘wat de gecoachte tegenhoudt ofwel belemmert’ om naar het doel toe te bewegen, brengt de gevoelde hindernis naar de oppervlakte.

Toekomst visualisatie

Toekomst visualisering laat een beeld ontstaan met aantrekkingskracht. Iets om naar toe te werken! Iets om naar uit te zien! Mensen worden zo gestimuleerd om te bewegen in de richting van een aantrekkelijk toekomstbeeld. Dit beeld wordt over het beeld van angst en vast zitten heen geplakt. Of anders gezegd op de achtergrond geplaatst terwijl het aantrekkelijke toekomst beeld op de voorgrond wordt geplaatst.

Lessen uit het verleden

Lessen uit het verleden. Welke aanleiding ligt ten grondslag aan de situatie die op dit moment is ontstaan? Welk afschrikwekkend beeld heeft iemand en wil hij dit vermijden? Wat is het proces in iemands leven dat telkens terugkomt? Wat zijn herkenbare patronen.

Benodigd zelfbeeld voor de toekomst

Het benodigd zelfbeeld. De wijze waarop iemand zichzelf ziet beïnvloedt zijn/haar gedrag. De wereld kan een gevaarlijke plek zijn om te leven wordt vaag geloofd en de rol van slachtoffer is snel aangenomen. Het zelfbeeld als hulpverlener is wellicht dezelfde als die van slachtoffer. Immers als je jezelf als hulpverlener ziet dan kan dat als je de ander als slachtoffer ziet. En wat je kunt zien is altijd voor een deel een reflectie van jezelf. Zelfbeeld laat zich het gemakkelijkst vangen in metaforen. Het domein van het verhalen vertellen is dan ook de meest aangewezen plek om met dit aspect van coaching aan de slag te gaan. Het zelfbeeld in een verhaal vervatten is een van de methoden om verandering teweeg te brengen.