Hypnose

Wat is Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten. De patiënt wordt door de hypnotherapeut door middel van voornamelijk verbale communicatie in een lichte trance gebracht maar behoudt de controle over zichzelf.

Waarom werkt hypnotherapie

De trance die door hypnose wordt opgewekt heeft een aantal kenmerken welke therapeutisch goed bruikbaar zijn, om te werken om onze onderbewuste drijfveren. Je kunt hierbij denken aan: verhoogde lichamelijke en geestelijke vatbaarheid voor goede ideeën, ontspanning, oproepen en verwerken van belemmerende overtuigingen en oude herinneringen.

Het idee achter hypnotherapie

De gedachte achter hypnotherapie is dat de patiënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn dan in het dagelijks leven mogelijk is, omdat het rationele bewustzijn dat belemmert. Door contact met onbewuste gevoelens en ideeën krijgt de patiënt (meer) inzicht in de eigen behoeften en mogelijkheden. Met de verkregen informatie kan een proces van genezing in gang worden gezet.

Werkterrein van de hypnotherapie

Hypnose- en regressietherapie is een veelzijdige therapievorm die van vele therapeutische benaderingsmethoden geïntegreerd gebruik maakt. Een hypnotherapeut beschikt zodoende over vele technieken om problemen te ontwarren met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren.

Voor wie is hypnotherapie goed?

Er zijn geen speciale eigenschappen nodig om onder hypnose te kunnen raken en deze behandelmethode is voor vrijwel iedereen geschikt, maar in het algemeen wordt hypnotherapie niet toegepast bij psychotische en ernstig depressieve patiënten. In de loop der tijd is bij hypnotherapie minder de nadruk komen te liggen op de diepe hypnotische trance zoals die in de klassieke hypnotherapie gebruikelijk is, en zoals die in films nog vaak wordt voorgesteld: de patiënt in diepe slaap op de sofa. Bij moderne hypnotherapie wordt er gewerkt met een veel minder diepe trance, waardoor de patiënt een veel actievere rol kan innemen.

De filosofie achter hypnose- en regressietherapie

De hypnotherapeut gaat er vanuit dat vele gebeurtenissen en herinneringen opgeslagen liggen in het onderbewuste. Ook het allereerste begin van (soms hinderlijke) gedragspatronen is terug te vinden in dit onderbewuste. In dit vergeten archief zijn dus de oorzaken en gebeurtenissen te vinden die aanleiding geven tot allerhande problemen in het dagelijks leven. Hypnose- en regressietherapie is de moeder van alle therapieën die uitgaan van de communicatie met dit onderbewuste. Samen met de cliënt worden onderbewuste drijfveren verkend om deze op een positieve manier te gebruiken of te veranderen.